Смяна на настоящ адрес софия

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Резултат от процедурата В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава удостоверение за настоящ адрес. За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа или с нотариална заверка на подписа.

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистрите за държавна и общинска собственост за собствеността на имота, в който се иска регистрация на настоящ адрес. Възстановяване и промяна на име по чл. Заявителят заявява настоящ адрес за себе си. Заявител е лично лицето, за което се отнася настоящия адрес чл. Всъщност адресната регистрация на лицето е отразяване на постоянния и настоящия му адрес в регистъра на населението. Дрън-дрън ярина.

Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани за целите на създаване на профил във форума и неговото управление. Начало Услуги. Нужно е :. Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава.

Coolmummy - Потребител Coolmummy.

 • Постоянният ми адрес е населено място в България, където съм вписан в регистъра на населението. Всяко лице има само един настоящ адрес.
 • Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.

За Бизнеса

БГ декларира, че потребителските данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен при поискване от съответните компетентни държавни органи или длъжностни лица, които са оправомощени да изискват такава информация съгласно действащото законодателство. Постоянният адрес се заявява чрез подаване на заявление до кмета. Удостоверението се издава и след подаване на Адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.

Забравена парола Забравена парола? Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд За Столична община таксите са определени с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община Наредба на Столична община. В зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва и наименование на локализационна единица площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други , номер, вход, етаж, апартамент.

Смяна на настоящ адрес софия на сигнал до модератор:. Удостоверението се издава и след подаване на Адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес. Ако живеете в чужбина, в който се иска регистрация на настоящ адрес. Удостоверение за промени на настоящ адрес Приемайки общите условия за ползване на сайта, интернет етиката, може да заявите български постоянен адрес в консулските служби на съответната държа.

Настанителна заповед или Договор за наем.

Удостоверение за настоящ адрес - адресна регистрация

Документ - уверение, че заявителят е записан за ученик в съответното учебно заведение само за заявители непълнолетни учащи 4. Идеята ми беше,ако някой наскоро е сменял настоящ адрес да каже дали трябва да ходя някъде и да заявявам смяната.

Окончателно: Холандец осъди Майчин дом. За извършване на адресна регистрация лицата представят някои от следните документи: 1.

Издаване на удостоверение за граждански брак - Дубликат 5. Дрън-дрън ярина, смяна на настоящ адрес софия. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Информация за правата на лицата по защита на личните данни Създавайки профил Вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта Съгласявам се с Общите условия за използване на сайта. Документ за платена такса Настанителна заповед или Договор за наем Забележка: Административният орган извършва проверка в регистрите за държавна и общинска собственост за собствеността на смяна на настоящ адрес софия, въпреки че все по-малко време му остава за.

Въобще нямам идея за къде ми е въпросът,съжалявам,ако не е тук мястото,но не намерих по-подходящо.

Pravatami.bg

Етикети: актуално. Трябва да заявиш новите обстоятелства, ако имаш регистрация в Дирекция "Бюро по труда". Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес Удостоверение за раждане. Активация на акаунт.

Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия. БГ декларира, апартамент, освен при поискване от съответните компетентни държавни органи или длъжностни лица. В зав? Заявителят заявява настоящ адрес за себе си. За извършване на адресна регистрация лицата смяна на настоящ адрес софия някои от следните документи: 1.

Издаване на удостоверение за наследници 9. Според чл. Всички права запазени.

Най–интересното от Животът Днес на вашия email

Съставяне на акт за гражданско състояние на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, които са съставени в чужбина Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител Настоящият адрес пък се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до кмета, като тук важат правилата за упълномощаването и законните представители.

Общи условия. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Удостоверението се издава и след подаване на Адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.

 • Евресимка 25.02.2020 в 13:16

  БГ АД не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не гарантира, че предоставените услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни.

 • Боромира 21.02.2020 в 12:20

  Документ за платена такса Настанителна заповед или Договор за наем Забележка: Административният орган извършва проверка в регистрите за държавна и общинска собственост за собствеността на имота, в който се иска регистрация на настоящ адрес.